top of page

Ett besök

Besöket börjar med din berättelse om ditt besvär. Därefter tar jag reda på hur ditt besvär kan ha uppkommit med hjälp av tester & analys av hållning & rörelse. Beroende på vilken diagnos problematiken har så behandlas du med olika metoder. Jag jobbar med ledjustering, "manipulation", då det kan "knaka till", detta för att skapa en avslappnad och rörlig led som har orsakat smärta eller gjort dig stel. Jag jobbar också under behandlingen med djupgående massage och triggerpunktsbehandling, kanske även med hjälp av nålbehandlingsformen ”dry needling”. Då används akupunktursnålar i den behandlande muskeln, för att släppa på spänningarna väldigt lokalt.

När din smärta och problematik är behandlad behöver du själv arbeta med kroppen för långvarig hälsa.  Oftast behövs det stabiliserande träning i utsatta områden, tex med ett par övningar som vi noggrant går igenom och kan följa upp. Även instruktioner som hållning på arbetsplatsen eller allmän hälsa och motion kan vara din nyckel för minskad problematik. På så sätt förebygger vi att dina besvär inte ska uppkomma igen. 

bottom of page